Forside

 

Det kan betale sig, at vælge en ordentlig advokat

 

Mit navn er Ulrik Andreas Henriksen, og jeg blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2008. Efterfølgende har jeg arbejdet i en landsdækkende advokatkæde og et større nordjysk advokatfirma. I 2016 startede jeg selvstændig advokatvirksomhed, og jeg har møderet for både landsret og højesteret. Mine specialer ligger primært inden inden for strafferet, konkursret og køb af fast ejendom.

Som part i en straffesag, er det afgørende at have en advokat, der kun varetager dine interesser. En god advokat sikrer at du kommer gennem retssagen med bedst muligt resultat. Jeg brænder for som advokat at skabe tryghed og overblik, til personer der har brug for advokatbistand. Ud over straffesager beskæftiger jeg mig også med andre retssager, herunder familieretlige sager samt sager om tvangsfjernelse.

Herudover rådgiver jeg mange private i forbindelse med køb og salg af bolig. Køb af bolig er en stor beslutning og en stor investering for de fleste. Der er mange informationer at holde styr på og mange faldgruber. Jeg kan med min viden og erfaring give dig professionel og uafhængig rådgivning, samt holde styr på købsaftalen og alle handlens øvrige dokumenter. Jeg er også medlem af Danske Arveretsadvokater og rådgiver om de fleste arveretlige fagområder, herunder oprettelse af testamente og behandling af dødsboer.

Endelig har jeg siden 2015 været udpeget som fast medhjælper ved Skifteretten i Aalborg i tvangsopløsnings- og konkursboer. Jeg har arbejdet med konkursret siden 2008 og oparbejdet betydelig erfaring med insolvensret, og rådgiver både nødlidende virksomheder, banker, fagforeninger og andre kreditorer samt varetager konkursbo behandling.  I den forbindelse har jeg indgående kendskab til indgivelse af konkursbehandling, realisering af pant, lønmodtageres retsstilling, omstødelsesproblematikker m.v.

Jeg er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet. Herudover er jeg medlem af Brancheorganisationen Danske Advokater. Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikring er tegnet gennem HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø, CVR-nr. 37 27 62 51, tlf.nr. 33 36 95 95 Herudover opfylder jeg advokatsamfundets regler om god advokatskik samt sørger for løbende at vedligeholde min faglighed ved efteruddannelse.

Jeg er medlem af