Alexander Traunholm Schultz

 

 

Alexander Traunholm Schultz er uddannet jurist ved Aalborg Universitet i foråret 2020 og autoriseret advokatfuldmægtig af Retten i Aalborg.

Sideløbende med hans uddannelse, har han været rådgiver i flere retshjælpsorganisationer, navnlig inden for erhvervs– og selskabsret samt lejeret.

Som led i sin uddannelse gennemførte han et praktikforløb hos et landsdækkende advokatfirma, hvor han primært arbejdede inden for fast ejendom.

Alexander har været en del af Advokatfirmaet Ulrik Andreas Henriksen siden december 2019.

Han arbejder med alle virksomhedens felter, særligt fast ejendom (bolighandler), familieret, insolvensret (rekonstruktion og konkurs) og sidst men ikke mindst strafferet. Herudover har han interesse forerhvervsret og inkasso, hvor han har praktisk erfaring med at give møde i fogedretten og varetage kreditorers interesser. Alexander har derudover en interesse for rettens pleje og domstolene.