bobestyrer

Ægtefælleudlæg og boudlæg

Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlæg er sammen med uskiftet bo og arvehenstand skiftefordele for ægtefæller.

Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle og ægteparret har en samlet formue er under et vist beløb, kan ægtefællen udtage boet som et ægtefælleudlæg.

Ugifte samlevender kan IKKE anvende reglerne om ægtefælleudlæg.

Ved opgørelse af ægteparrets samlede formue medregnes naturligvis formuefællesskabet afdødes særeje. Men også længstlevendes særeje og afdødes pensions og livsforsikrings udbetalinger medregnes. Beløbsgrænsen reguleres hver år og udgør i 2017 kr. 740.000.

Der skal indsendes anmodning om ægtefælleudlæg samt formueoversigt til skifteretten, som herefter sørger for at indrykke proklama i Statstidende. Ægtefællen indtræder som følge af udlægget i afdødes reststilling over for kreditorer og SKAT.

Ægtefælleudlæg kan være en god løsning, men er også forbundet med mange faldgrubber. Derfor bør denne løsning kun vælges efter rådgivning fra advokat.

 

Kontakt mig, hvis du skal bruge hjælp til at vælge den rigtige måde at behandle dødsboet på.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og Danske ArveretsAdvokater og specialiseret inden for behandling af dødsboer.

 

Boudlæg

Hvis afdøde efter fradrag af omkostninger til begravelse og boets behandling kun efterlader sig et beskedent beløb, kan boet afsluttes som et boudlæg.

Boudlæg er den enkleste måde at behandle et dødsbo på.

Beløbsgrænsen reguleres hver år og udgør i 2017 kr. 43.000.

Ved boudlæg er det alene den nærmeste pårørende til afdøde, som får udlagt boets aktiver. Modtageren hæfter ikke for afdødes gæld.

Somme tider bliver et bo udlagt som et boudlæg, selv om der er aktiver til en større værdi end beløbsgrænsen. Det kan ske, hvis nærmeste pårørende kommer med forkerte oplysninger til skifteretten. I de tilfælde kan de andre arvinger kontakte skifteretten og få boet genoptaget som et bobestyrerbo.

 

Kontakt mig, hvis du skal bruge hjælp til at vælge den rigtige måde at behandle dødsboet på.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og Danske ArveretsAdvokater og specialiseret inden for behandling af dødsboer.

ægtefælleudlægægtefælleudlæg

ægtefælleudlæg