bobestyrer

Bobestyrerbo

Bobestyrerbo

Ved et bobestyrerbo udpeger skifteretten en advokat til bobestyrer, som skal stå for behandlingen af boet.

Bobestyrer træffer alle afgørelser vedrørende bobehandlingen, men alle væsentlige beslutninger skal forelægges for arvingerne, inden der træffes en afgørelse. Bobestyreren skal også udarbejde en boopgørelse, som beskriver forløbet fra dødsfald til boets afslutning.

Skifteretten bestemmer, at et dødsbo skal behandles som bobestyrerbo såfremt:

  • en arving anmoder herom
  • boet mangler likviditet
  • ingen myndige arvinger
  • ingen solvente arvinger
  • testamente om bobestyrerbo
  • uafklarede arveforhold
  • overskridelse af frister