bobestyrer

Forenklet privat skifte

Forenklet privat skifte

Forenklet privat skifte er en variant af privat skifte, der – som det fremgår af navnet – er lidt mere enkel.

Det er lige som privat skifte en skifteform, hvor arvingerne selv styrer behandlingen af boet.

Først og fremmest er det en betingelse, at der ikke skal betales boafgift. Det kan f.eks. være hvis efterlevende ægtefælle er enearving (da ægtefæller ikke betaler boafgift) eller hvis boets nettoformue ikke overstiger bundfradraget for beregning af boafgift. Bundfradraget reguleres hvert år, og udgør i 2017  282.600 kr.

Herudover er det en betingelse, at der ikke er umyndige arvinger.

Endelig er det en betingelse:

  1. at afdøde ikke har drevet selvstændig virksomhed,
  2. at der ikke er af- og nedskrivnings berettigede aktiver og
  3. at boet ikke er skattepligtigt.

 

Hvad er fordelen?

Retsafgiften udgør alene kr. 1.000 mod nomalt kr. 2.500 i almindeligt privat skifte.

Herudover skal der alene indsendes en opgørelse svarende til åbningsstatus, og der skal således ikke laves et boregnskab.

Mange er ikke opmærksomme på muligheden for at vælge forenklet privat skifte, i stedet for almindeligt privat skifte.

 

Brug for hjælp?

Kontakt mig inden der vælges skifteform, således at I vælger den mest gunstige form.

Jeg hjælpe med at styre processen hele vejen gennem bobehandlingen.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og Danske ArveretsAdvokater og er specialiseret inden for familieret og arveret.

privat skifteforenklet privat skifte

privat skifte