Testamente for barnløse

Hvem arver efter mig?

Arven bliver som udgangspunkt fordelt efter reglerne i arveloven. Arveloven inddeler slægtninge i 3 arveklasser:

 

Første arveklasse er ægtefælle og livsarvinger (børn). Hvis du ikke efterlader dig livsarvinger arver din ægtefælle alt efter dig. Bemærk at samlevende ikke arver automatisk.

 

Anden arveklasse er dine forældre og deres livsarvinger (dine søskendes, nevøer og niecer). De arver kun, hvis der ikke er arvinger i første klasse.

 

Tredje arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn (dine forældres søskende). Dine fætre og kusiner er ikke omfattet af tredje arveklasse.

 

Hvis du ikke efterlader familie, som er omfattet 1-3 arveklasse, vil arven efter dig ifølge arveloven gå til statskassen.

 

Fordeling af arv ved testamente

Ved at oprette testamente kan man ændre fordelingen af arven efter sig. Man kan indsætte andre arvinger eller ændre fordelingsnøglen mellem de legale arvinger. Dog skal man være opmærksom på, at arv til første arveklasse er delvist tvangsarv, hvilket lægger visse begrænsninger.

 

Arven til anden og tredje arveklasse er friarv, og friarv kan ændres lige som man ønsker.

 

For at testamentet er gyldigt skal det enten underskrives hos notaren eller underskrives af to vidner. Jeg anbefaler altid at testamentet underskrives ved notaren.

 

Andre testamentariske bestemmelser end fordelingen

Ud over at ændre fordelingen af arven efter sig, kan man i testamentet bestemme, at arven til ens arvinger skal være særeje. På den måde sikrer man sine arvinger mod, at de skal dele arven ved en eventuel skilsmisse fra deres ægtefælle.

 

Det er også muligt at båndlægge arven. Det kan være aktuelt, hvis arvingerne ikke er modne til selv at forvalte arven. Båndlæggelse kan også være aktuelt ved insolvente arvinger, hvor arven skal beskyttes mod arvingens kreditorer.

 

Du kan også indsætte bestemmelser om begravelse og gravstedsvedligeholdelse, samt bestemmelser om dødsboets behandling.

 

Arveafgift

Hvis dine arvinger er fra 2. eller 3. arveklasse (søskende, nevøer, niecer mv.) skal der ud over almindelig boafgift på 15 % betales en yderligere tillægsboafgift på 25 %. Boafgiftsloven bestemmer dog også, at velgørende foreninger er fritaget fra boafgift. Det er derfor muligt at give penge til velgørenhed og samtidigt øge arven til søskende, nevøer mv.

 

Eksempelvis arver nevøen N kr. 1.500.000. Han skal betale mere end kr. 500.000 i samlet boafgift og får udbetalt under kr. 1.000.000

 

Havde afdøde i stedet lavet et testamente og begunstiget f.eks. Kræftens Bekæmpelse med 1/3 mod at Kræftens Bekæmpelse afholdt udgiften til boafgiften, havde nevøen arvet kr. 1.000.000 og fået det hele udbetalt. Kræftens Bekæmpelse havde arvet kr. 500.000, og da kun 2/3 af boet er afgiftspligtigt vil den samlede boafgift falde til ca. kr. 330.000. Kræftens Bekæmpelse vil derfor få udbetalt ca. kr. 170.000.

 

Kontakt mig, hvis du ønsker at få lavet et testamente.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og specialiseret inden for familieret og oprettelse af testamenter.

dfa