Testamente for samlevende

Testamente

 

Kontakt mig, hvis I ønsker at få lavet et testamente.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og specialiseret inden for familieret og oprettelse af testamenter.

 

Hvem arver efter mig?

Arven bliver som udgangspunkt fordelt efter reglerne i arveloven. Arveloven inddeler slægtninge i 3 arveklasser:

 

Første arveklasse er ægtefælle og livsarvinger (børn). Bemærk at en samlever ikke arver automatisk. Hvis du har børn, som ikke overlever dig, arver deres børn (dine børnebørn) i stedet. Hvis du er samlevende og efterlader dig børn og samlever, arver børnene alt efter dig og samleveren ingenting.

 

Anden arveklasse er dine forældre og deres livsarvinger (dine søskendes, nevøer og niecer). De arver kun, hvis der ikke er arvinger i første klasse.

 

Tredje arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn (dine forældres søskende). Dine fætre og kusiner er ikke omfattet af tredje arveklasse.

 

Hvis du ikke efterlader familie, som er omfattet 1-3 arveklasse, vil arven efter dig ifølge arveloven gå til statskassen.

 

Fordeling af arv ved testamente

Ved at oprette testamente kan man ændre fordelingen af arven efter sig. Man kan indsætte andre arvinger eller ændre fordelingsnøglen mellem de legale arvinger. Dog skal man være opmærksom på, at arv til første arveklasse er delvist tvangsarv, hvilket lægger visse begrænsninger.

 

Arven til anden og tredje arveklasse er friarv, og friarv kan ændres lige som man ønsker.

 

For at testamentet er gyldigt skal det enten underskrives hos notaren eller underskrives af to vidner. Jeg anbefaler altid at testamentet underskrives ved notaren.

 

Udvidet samlevertestamente

I arveloven er der åbnet op for, at man som samlevende kan arve hinanden som var man ægtefæller. Det kræver at man enten har boet sammen i minimum 2 år, eller at man har børn sammen.

 

Man kan ikke oprette udvidet samlevertestamente, hvis den ene part er separeret eller sidder i uskiftet bo.

 

Andre testamentariske bestemmelser end fordelingen

Ud over at ændre fordelingen af arven efter sig, kan man i testamentet bestemme, at arven til ens arvinger skal være særeje. På den måde sikrer man sine arvinger mod, at de skal dele arven ved en eventuel skilsmisse fra deres ægtefælle.

 

Det er også muligt at båndlægge arven. Det kan være aktuelt, hvis arvingerne ikke er modne til selv at forvalte arven. Båndlæggelse kan også være aktuelt ved insolvente arvinger, hvor arven skal beskyttes mod arvingens kreditorer.

 

Du kan også indsætte bestemmelser om begravelse og gravstedsvedligeholdelse, samt bestemmelser om dødsboets behandling.

 

Børnetestamente

Falder indehaveren af forældremyndigheden til et umyndigt barn bort, skal Statsforvaltningen træffe afgørelse om hvem, der skal overtage forældremyndigheden. Afgørelsen træffes ud fra barnets bedste. Som indehaver af forældremyndigheden har du mulighed for at oprette et børnetestamente, hvor du kommer med dine anbefalinger til Statsforvaltningen omkring valg af ny indehaver af forældremyndigheden.

 

Børnetestamente er særligt relevant, hvis den anden forælder ikke har del i forældremyndigheden samt enten ikke har kontakt med barnet, eller ikke har evnerne til at varetage forældremyndigheden.

 

Ved et børnetestamente kan du også testamentere et beløb til den person, som skal varetage forældremyndigheden. På den måde sikrer du, at forældremyndighedsindehaveren bedre kan forsørge børnene.