bobestyrer

Uskiftet bo

Uskiftet bo

Uskiftet bo er sammen med ægtefælleudlæg og arvehenstand skiftefordele for ægtefæller.

Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle og parret alene har fællesbørn, kan ægtefællen overtage boet uden et skifte. Boet bliver i stedet skiftet ved længstlevendes død, eller hvis længstlevende vælger at skifte i levende live.

 

Kan man sidde i uskiftet bo med særbørn?

Efterlevende ægtefælle kan også sidde i uskiftet bo med afdødes særbørn, hvis særbørnene er myndige og giver samtykke hertil. Ægtefæller med særbørn kan med fordel overveje at lave gensidigt testamente med forhåndsamtykke til uskiftet bo fra særbørnene.

 

Ugifte samlevende

Det er en udbredt misforståekse, at samlevende kan sikre sig muligheden ved at oprette testamente. Ugifte samlevende kan IKKE sidde i uskiftet bo heller ikke selv om de har lavet testamente. Det er kun ægtefæller som kan benytte skifteformen.

Ugifte samlevende kan dog ved at oprette testamente sikre sig, at længstlevende kan skifte boet uden at gå fra hus og hjem.

 

Skal jeg vælge at sidde i uskiftet bo?

Det kan være en hensigtsmæssig skifteform, hvis der er tale om ældre ægtefæller med fælles økonomi og fællesbørn.

Det er en forholdsvis enkel og billig måde at opgøre formuen på, men giver samtidig en række begrænsninger og forpligtelser. Blandt andet kan man ikke gifte sig igen, medmindre boet bliver skiftet. Der er også begrænsninger i efterlevendes muligheder for at lave testamente samt øvrige økonomiske dispositioner. Hvis man laver gensidigt testamente mens begge ægtefæller er i live, har man ofte et bedre alternativ ved at skifte boet.

Der skal indsendes anmodning om udlevering samt formueoversigt til skifteretten, som herefter sørger for at indrykke proklama i Statstidende. Ægtefællen indtræder som følge af udlægget i afdødes reststilling over for kreditorer og SKAT.

Uskiftet bo kan være en god løsning, men er forbundet med mange faldgruber. Derfor bør skiftemåden kun vælges efter rådgivning fra advokat.

 

Kontakt mig, hvis du skal bruge hjælp til at vælge den rigtige måde at behandle dødsboet på.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og Danske ArveretsAdvokater og specialiseret inden for behandling af dødsboer.

uskiftet bouskiftet bo

uskiftet bo