Køb af byggegrund

 

Ved køb af byggegrund, er grundens placering og størrelse naturligvis vigtig. Men det er også vigtigt at have styr på de juridiske forhold, herunder lokalplaner, servitutter, fredninger og øvrig naturbeskyttelse.

Hvis du er presset af interesse fra andre potentielle købere, kan du underskrive købsaftalen med et advokatforbehold. På den måde kan du efterfølgende drøfte købsaftale med en boligadvokat, og indsætte en betingelse om nærmere undersøgelser inden handlen bliver endelig. Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at du ved hvad du køber.

Når du forhandler om køb af byggegrund, skal I ud over pris og overtagelsesdag være enige om hvorvidt grunden er byggemodnet og tilslutningsafgifter er betalt. Det er en god ide at få lavet jordbundsundersøgelser snarest muligt, så det kan afklares om der er ekstraudgifter til pilotering eller fundering, eller om grunden allerede er fast og stabil. Det har stor betydning for prisen for byggeriet.

Boligadvokaten kan i sin gennemgang af handlen sikre, at man ikke er ved at købe katten i sækken. Ud over købsaftale gennemgår boligadvokaten bl.a. ejendomsdatarapport, tingbogsattest og servitutter. En boligadvokat er en uvildig rådgiver, som ikke får provision af sælger, ejendomsmægleren, banken eller andre.

Kontakt mig hvis du har brug for en boligadvokat.

Jeg sikrer en tryg og ordentlig bolighandel og tilbyder forskellige rådgivningspakker til fast fair pris.