Køb af sommerhus

Køb af sommerhus

Ved køb af sommerhus skal du være opmærksom på, at der er særlige regler omkring erhvervelse. Du må kun købe sommerhus, hvis du har bopæl i Danmark, eller tidligere har boet sammenlagt 5 år i Danmark. Herudover er det typisk dyrere at belåne sommerhuse, og der kan gælde særlige forhold vedrørende grundejerforeninger.

På samme måde som ved villaer og rækkehuse, udarbejdes der typisk tilstandsrapporter på sommerhuse. Tilstandsrapporten fortæller noget om husets stand og synlige skader, men det er ikke nogen garanti for at der ikke er andre skader, som enten den byggesagkyndige har overset ved udarbejdelsen af rapporten, eller som ikke er synlige. Det er derfor altid vigtigt at overveje at tegne en ejerskifteforsikring ved køb af sommerhus. Ud over tilstandsrapporten udarbejdes der også el-installationsrapport, som siger noget om huset el-installationer. Ved sommerhuse er der ikke krav om energimærke, da sommerhuse typisk anvendes mest om sommeren og energiforbruget til varme derfor ikke er så interessant.

Ved køb af sommerhus er det altid vigtigt, at besigtige ejendommen efter man har set tilstandsrapporten. Det kan også være en god ide at alliere sig med en byggesagkyndig eller håndværker, som kan hjælpe med at vurdere de  nævnte skader i rapporten. Det er nemlig ikke altid, at en K3 skade er så alvorlig og dyr at udbedre, og modsat kan en K1 skade være omkostningskrævende og dermed have betydning for ejendommens prissætning.

Hvis du er presset af interesse fra andre potentielle købere, kan du underskrive købsaftalen med et advokatforbehold. På den måde kan du efterfølgende drøfte tilstandsrapporten med en boligadvokat, og indsætte en betingelse om at skaderne skal besigtiges en ekstra gang inden handlen bliver endelig. Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at du ved, hvad du køber.

Når du forhandler om køb af bolig, skal I ud over pris og overtagelsesdag være enige om hvilket tilbehør der medfølger. Ved handler med sommerhuse er det typisk at møbler medfølger.

Boligadvokaten kan i sin gennemgang af handlen sikre, at man ikke er ved at købe katten i sækken. Ud over købsaftale og tilstandsrapport gennemgår boligadvokaten bl.a. BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport, tingbogsattest og servitutter. En boligadvokat er en uvildig rådgiver, som ikke får provision af sælger, ejendomsmægleren, banken eller andre.

Kontakt os hvis du har brug for en boligadvokat.

Vi sikrer en tryg og ordentlig bolighandel og tilbyder forskellige rådgivningspakker til fast fair pris.