Skøde og tinglysning

Når man køber bolig, skal man sikre sin ejendomsret over ejendommen ved at få tinglyst skøde. I gamle dage skulle man lave et papirskøde, der skulle underskrives med vitterlighedsvidner, hvorefter skødet skulle sendes til ejendomsværdipåtegning hos kommunen og herefter skulle det sendes til tinglysning. Heldigvis er det ikke længere så besværligt, og nu foregår tinglysning af skøder digitalt, hvor man kan underskrive med sit Nem-ID.

I forbindelse med tinglysning af skøde, skal der betales tinglysningsafgift til statskassen. Afgiften beregnes som et grundgebyr på kr. 1.660 + 0,6 % af overdragelsessummen.

I nogle områder af Danmark er det stadig købers advokat, som laver skødet, mens køber og sælger så deler udgiften til tinglysnings afgift. I andre dele af Danmark (f.eks. Aalborg) er det blevet ejendomsmægleren, som laver skødet. Til gengæld betaler køberen så hele tinglysningsafgiften. Ejendomsmægleren tager sig godt betalt for skødeskrivning, og advokatens pris på gennemgang med tinglysning og uden tinglysning er typisk ikke så stor. Derfor er det blevet dyrere for både sælger og køber at handle bolig.

Som sælger er du ikke forpligtet til at lade ejendomsmægleren lave skødet, og du kan således indhente et alternativt tilbud på tinglysning af skøde hos en advokat.

Som køber kan du tilbyde at lade din advokat lave skødet mod, at sælger betaler en mindre andel af tinglysningsafgiften. På den måde slipper sælgeren for at betale ejendomsmægleren dyrt for skødet.