Køb af villa eller rækkehus

En villa er betegnelsen for et fritliggende parcelhus med omgivende have, hvorimod et rækkehus er et hus, der er bygget sammen med andre huse. Fordelen ved rækkehuse er dels et mindre varmetab, og dels en mindre grundstørrelse og dermed også lavere pris.

I modsætning til ejerlejligheder og andelslejligheder, udarbejdes der typisk tilstandsrapporter på villaer og rækkehuse. Tilstandsrapporten fortæller noget om husets stand og synlige skader, men det er ikke nogen garanti for at der ikke er andre skader, som enten den byggesagkyndige har overset ved udarbejdelsen af rapporten, eller som ikke er synlige. Det er derfor altid vigtigt at overveje at tegne en ejerskifteforsikring ved køb af villa eller rækkehus. Ud over tilstandsrapporten udarbejdes der også el-installationsrapport og energimærke. El-installationsrapporten siger noget om huset el-installationer og energimærket fortæller om husets energiforbrug.

Ved køb af villa eller rækkehus er det altid vigtigt at besigtige ejendommen efter man har set tilstandsrapporten. Det kan også være en god ide at alliere sig med en byggesagkyndig eller håndværker, som kan hjælpe med at vurdere de i rapporten nævnte skader. Det er nemlig ikke altid, at en K3 skade er så alvorlig og dyr at udbedre, og modsat kan en K1 skade være omkostningskrævende og dermed have betydning for ejendommens prissætning.

Hvis du er presset at interesse fra andre potentielle købere, kan du underskrive købsaftalen med et advokatforbehold. På den måde kan du efterfølgende drøfte tilstandsrapporten med en boligadvokat, og indsætte en betingelse om at skaderne skal besigtiges en ekstra gang inden handlen bliver endelig. Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at du ved hvad du køber.

Når du forhandler om køb af bolig, skal I ud over pris og overtagelsesdag være enige om hvilket tilbehør der medfølger. Det er en god ide at få mægleren til at angive mærkerne på de i ejendommen værende hårde hvidevarer, samt efter omstændighederne måske også få gardiner, skabe, haveredskaber eller andet med som tilbehør. Sørg for at det bliver skrevet ind i købsaftalen sammen med advokatforbeholdet.

Boligadvokaten kan i sin gennemgang af handlen sikre, at man ikke er ved at købe katten i sækken. Ud over købsaftale og tilstandsrapport gennemgår boligadvokaten bl.a. BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport, tingbogsattest og servitutter. En boligadvokat er en uvildig rådgiver, som ikke får provision af sælger, ejendomsmægleren, banken eller andre.

 

Kontakt mig hvis du har brug for en boligadvokat.

Jeg sikrer en tryg og ordentlig bolighandel og tilbyder forskellige rådgivningspakker til fast fair pris.