Familielån og gave

Familielån og gave

Skattefri gave

Du kan i 2017 give dine børn, børnebørn og visse andre familiemedlemmer en skattefri gave hver på op til kr. 62.900. Som forældrepar kan i således give hvert af jeres børn kr. 125.800, hvis I bege giver en gave. Herudover kan I hver give kr. 22.000 til svigerbørn. Beløbet reguleres hvert år.

Gaver kan gøres til særeje, således at de ikke skal indgå i en bodeling, såfremt modtageren skal skilles. Særeje forudsætter bestemmelse herom i et gavebrev, som skal oprettes senest på gave tidspunktet.

Skattefri gaver kan sikre et glidende generationsskifte og minimere arveafgiften.

Du kan også give børnene gaver, for større værdi. Gaven vil i så fald blive beskattet med gaveafgift på 15 %.

Reglerne om skattefrie gaver kan kun benyttes i op- og nedadgående linje på stamtræet. Det betyder f.eks. at du ikke kan give skattefrie gaver til dine søskende eller dine nevøer/niecer.

 

Familielån

Hvis der i familien overdrages f.eks. et sommerhus og værdien overstiger grænserne for skattefrie gaver, kan løsningen i stedet være et rente- og afdragsfrit familielån.

Det er muligt for nærtstående at oprette gunstige lån, og det kan være en god måde at hjælpe sine børn på. Men det kræver at dokumenterne har den rigtige formulering, for i modsat fald kan både forældrene og barnet risikere beskatning.

 

Kontakt mig, hvis du ønsker hjælp til at få lavet et familiegældsbrev eller gavebrev.

 

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og Danske ArveretsAdvokater og er specialiseret inden for familieret og arveret.

familielånskattefri gave

skattefri gave