Forældremyndighed og bopæl

Forældremyndighed

Som udgangspunkt har forældre fortsat fælles forældremyndighed selv om de flytter fra hinanden.

Fælles forældremyndighed over jeres barn betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn.

Det er for eksempel beslutninger om skolevalg, medicinske indgreb, flytning til udlandet, udstedelse af pas, navnevalg, religiøst tilhørsforhold samt risikobetonede fritidsaktiviteter.

Fælles forældremyndighed kræver, at forældrene i et vist omfang kan samarbejde omkring barnets forhold til barnets bedste.

Enighed

I kan selv aftale, at den fælles forældremyndighed skal ophøre og tillægges den ene forælder alene. Aftalen skal sendes til Statsforvaltningen.

Uenighed

Hvis ikke I kan blive enige om, hvorvidt der skal være fælles forældremyndighed, kan sagen indbringes for Statsforvaltningen, som indkalder til et møde.

På mødet i Statsforvaltningen forsøger sagsbehandleren at opnå et forlig mellem forældrene. Du kan tage en bisidder eller en advokat med, men der er ikke mulighed for fri proces.

Såfremt der ikke opnås enighed på mødet, kan man anmode om at sagen sendes i retten. Her er parterne berettigede til fri proces, hvis de opfylder de økonomiske betingelser. I 2017 må man højst have en indkomst på kr. 315.000. Beløbet skal forhøjes med 55.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år.

Du kan læse mere om forældremyndighed her:

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4613

 Bopæl

I skal som forældre forsøge at aftale, hvem jeres børn skal bo hos, hvis I flytter fra hinanden.

Den part som ikke har bopæl sammen med barnet skal have samvær.

Enighed

Hvis den anden har lavet et forslag til en fordeling, og du ikke er klar over om den er fair, kan det være en god ide at kontakte en familieadvokat. En familieadvokat kan hurtigt kigge aftalen igennem, så du sikrer dig at I finder den bedste løsning for jeres børn.

Det kan også være at ingen af jer kan overskue at lave fordelingen, og så kan en familieadvokat hjælpe med at lave en skriftlig aftale om bopæl og samvær.

Advokaten kan dog ikke være advokat for jer begge, da det vil være en overtrædelse af god advokatskik. Du skal derfor selv finde en familieadvokat, herefter kan du kontakte din ægtefælle og høre om vedkommende selv har eller ønsker egen advokat.

Uenighed

Hvis I slet ikke kan blive enige om bopæl kan sagen indbringes for Statsforvaltningen, som indkalder til et møde. På mødet i Statsforvaltningen forsøger sagsbehandleren at opnå et forlig mellem forældrene.

Du kan tage en bisidder eller en advokat med, men der er ikke mulighed for fri proces.

Såfremt der ikke opnås enighed på mødet, kan man anmode om at sagen sendes i retten.

Her er parterne berettigede til fri proces, hvis de opfylder de økonomiske betingelser. I 2017 må man højst have en indkomst på kr. 315.000. Beløbet skal forhøjes med 55.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Der kan også være mulighed for at søge retshjælpsdækning gennem sin indboforsikring.

Du kan læse mere om bopæl her:

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4689

Fri proces og retshjælpsforsikring

 

Du kan læse om de økonomiske betingelser for fri proces her:

http://www.civilstyrelsen.dk/da/Fri_proces/fri_proces/okonomiske_betingelser.aspx

Du kan læse om retshjælpsforsikring her:

http://www.forsikringogpension.dk/forsikring/Retshjaelpsforsikring/Sider/retshjaelpsforsikring.aspx

‘En god skilsmisseadvokat forsøger at løse konflikterne inden sagen når i retten’

 

Hvis sagen først går helt i hårdknude, stopper parterne med at forhandle på fornuftig vis. Og så kan det være svært at samarbejde omkring barnets forhold efterfølgende.

 

Kontakt mig, hvis du står i en konflikt omkring dine børns bopæl eller forældremyndighed.

 

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og specialiseret inden for sager vedrørende børn

 dfaforældremyndighed