Samvær og børnebidrag

Samvær og børnebidrag

Samvær

Samværsaftale

Hvis I som forældre ikke bor sammen, skal I forsøge at aftale, hvem jeres børn skal bo hos, hvis I flytter fra hinanden.

Den part som ikke har bopæl sammen med barnet skal have samvær. Hvis den anden har lavet et forslag til en fordeling, og du ikke er klar over om den er fair, kan det være en god ide at kontakte en familieadvokat.

En familieadvokat kan hurtigt kigge aftalen igennem, så du sikrer dig at I finder den bedste løsning for jeres børn.

Det kan også være at ingen af jer kan overskue at lave fordelingen, og så kan en familieadvokat hjælpe med at lave en skriftlig aftale om samvær.

Advokaten kan dog ikke være advokat for jer begge, da det vil være en overtrædelse af god advokatskik. Begge parter skal derfor selv finde en familieadvokat.

Hvis I slet ikke kan blive enige om samvær kan sagen indbringes for Statsforvaltningen, som indkalder til et møde. På mødet i Statsforvaltningen forsøger sagsbehandleren at opnå et forlig mellem forældrene. Du kan tage en bisidder eller en advokat med, men der er ikke mulighed for fri proces. Du skal således selv betale for din advokat.

Såfremt der ikke opnås enighed på mødet, træffer sagsbehandleren i Statsforvaltningen en afgørelse.

Forinden skal sagen dog oplyses korrekt og der skal typisk indhentes en udtalelse fra skolen. Hvis barnet er gammelt nok, skal det også høres.

 

Du kan læse mere om statsforvaltningens behandling af samvær her:

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4619

 

Hvis et skriftligt aftalt eller fastsat samværet ikke overholdes, kan fogedretten hjælpe med at få samværet gennemført.

Fogedretten indkalder først til et forligsmøde, men kan også pålægge den ene forælder tvangsbøder. Endelig kan fogedretten gennemtvinge samværet med bistand fra politiet. På samme måde hjælper fogedretten også, hvis barnet ikke bliver tilbageleveret efter endt samvær.

 

Hvis din samværsag er endt i fogedretten, er det som regel en god ide at få hjælp fra en familieadvokat. Under fogedsagen er der mulighed for at søge fri proces, hvis du opfylder de økonomiske krav.

 

Kontakt mig for at høre nærmere om, hvad jeg kan hjælpe med.

 

Du kan læse mere om fogedrettens behandling af samvær her:

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/familie/born/samvaer/Pages/default.aspx

 

Børnebidrag

Forældre har pligt til at forsørge deres børn. Det kan gøres direkte ved begge forældre betaler for børnenes udgifter, eller ved at samværsforælderen betaler børnebidrag til bopælsforælderen. Hvis ikke forældrene selv kan aftale om der skal betales bidrag, kan bopælsforælderen ansøge Statsforvaltningen om at fastsætte bidraget.

Aftaler om bidrag, hvor bidragsbetaleren betaler mere end vedkommende skal, kan kun ændres såfremt det fremgår af aftalen. Man bør derfor altid overveje bistand fra en advokat, når man forpligter sig til at betale børnebidrag gennem en frivillig aftale.

 

Du kan læse mere om børnebidrag her:

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4611

Har du brug for hjælp?

 

Kontakt mig, hvis du står i en konflikt omkring samvær med dine børn eller børnebidrag.

 

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og specialiseret inden for sager om børn

samværsamvær