Skilsmisse og bodeling

Skilsmisse

Ifølge statistikken ender  hvert andet ægteskab desværre med en skilsmisse. For de fleste er en skilsmisse en følelsesmæssig hård tid, hvor der udover skilsmisse og bodeling er mange spørgsmål omkring børn, økonomi og fremtid.

Skilsmisseansøgning

I kan som ægtefæller sammen søge om digital skilsmisse på Statsforvaltningens hjemmeside. Det kræver at I er enige om skilsmisse, samt enige om hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag. Hvis I bor til leje, skal I også være enige om hvem der overtager lejemålet. I skal betale et skilsmissegebyr på kr. 420. Det er ikke en betingelse at I er enige om bodeling eller enige om deling af børnene.

Skilsmisse eller separation?

Hvis din ægtefælle ikke frivilligt vil medvirke til skilsmisse, kan du i stedet søge om separation. Statsforvaltningen orienterer herefter den anden part om ansøgningen og indkalder jer til et vilkårsmøde. Du skal betale et separationsgebyr på kr. 420. og et vilkårsforhandlings gebyr på kr. 950.

På mødet i Statsforvaltningen skal der under vilkårsforhandlingen forsøges at opnå et forlig. Du kan tage en bisidder eller en advokat med, men der er ikke mulighed for fri proces.

Statsforvaltningen eller byretten?

Såfremt der ikke opnås enighed på mødet i Statsforvaltningen, kan man anmode om at sagen sendes i retten. Her er parterne berettigede til fri proces, hvis de opfylder de økonomiske betingelser. I 2017 må man højst have en indkomst på kr. 315.000. Beløbet skal forhøjes med 55.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år.

Bodeling

I skal som udgangspunkt lave en opgørelse over hvordan jeres ting skal fordeles. Der er regler om fordelingen i ægtefælleskifteloven, men I kan frit aftale den fordeling I selv ønsker. Med mindre I aftaler andet, er datoen i ansøgte om skilsmisse skæringsdagen i forhold til opgørelse af jeres bodele.

Behov for advokat?

Hvis din ægtefælle har lavet et forslag til en fordeling, og du ikke er klar over om den er fair, kan det være en god ide at kontakte en familieadvokat.

En familieadvokat kan hurtigt kigge aftalen igennem, så du undgår at snyde dig selv.

Det kan også være at ingen af jer kan overskue at lave fordelingen, og så kan en familieadvokat hjælpe med at lave en skriftlig aftale om bodeling.

Advokaten kan dog ikke være advokat for jer begge, da det vil være en overtrædelse af god advokatskik. Du skal derfor selv finde en familieadvokat, herefter kan kontakte din ægtefælle og høre om vedkommende selv har eller ønsker egen advokat.

Bodeling og skifteretten

Hvis I slet ikke kan blive enige kan bodelingen indbringes for skifteretten.

Indledning af sagen i skifteretten koster kr. 400 i retsafgift. Skifteretten indkalder til forligsmøde og forsøger at finde en forligsmæssig løsning. Hvis det ikke lykkes, kan man anmode skifteretten om at udpege en bobehandler. Det koster en skifteafgift på 0,5 % af bruttoaktiverne (dog højst kr. 10.000) samt omkostninger til bobehandleren og eventuelle vurderinger.

En god skilsmisseadvokat forsøger at løse konflikterne inden sagen når i retten. Hvis skilsmissen først går helt i hårdknude, og parterne stopper med at forhandle på fornuftig vis, kan det være dyrt at få afgjort konflikten i en retssag.

Kontakt mig, hvis du står foran eller midt i en skilsmisse.

 

Jeg hjælper dig med at komme bedst muligt gennem skilsmissen og bodelingen

 

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og specialiseret inden for sager om skilsmisse og bodeling

skilsmisseskilsmisse