Tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse af børn

Gratis hjælp fra advokat ved tvangsfjernelse

Hvis kommunen vil tvangsfjerne dit barn, har du ret til gratis advokathjælp. Som jeres advokat får jeg udleveret kopi af alle papirer i sagen og sørger for at alle relevante forhold kommer frem i Børn- og Ungeudvalget. Der laves desværre fejl i kommunens sagsbehandling, og nogen gange skyldes problemerne dårlig kommunikation. Jeg er i flere tilfælde lykkedes med at afværge tvangsfjernelse.

Ofte handler sagerne ikke kun om at undgå anbringelse, men også om at anbringelsen sker på det bedst mulige vilkår. Det handler også om, at barnet hurtigst muligt kommer hjem til sine forældre igen. Derfor skal der i afgørelsen fastsættes en frist for hvornår sagen senest skal genbehandles.

Sagen stopper ikke  altid efter mødet i Børn- og Ungeudvalget. Der er mulighed for at klage sagen videre til Ankestyrelsen og Byretten, hvor man også har ret til gratis advokathjælp.

Jeg arbejder med tvangsfjernelse i hele Nordjylland, herunder i Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune.

Det er kommunen som betaler min regning, men det er ikke fordi jeg er kommunens advokat. Kommunen er forpligtet til at betale i henhold til serviceloven.

 

Advokat for børnene

Børn og unge over 12 år har også ret til gratis advokathjælp, hvis kommunen vil anbringe dem væk fra deres forældre.  Børn har ret til at blive hørt om deres mening. De har også ret til at blive hørt i forhold til, hvor de skal være anbragt, og hvor meget samvær de skal have med deres forældre efterfølgende. Børn og forældre skal typisk have hver deres advokat.

Jeg har stor erfaring med at hjælpe børn gennem sager om tvangsfjernelse. Jeg sikrer at børnene får svar på deres spørgsmål og kommer bedst muligt gennem sagen.

 

Frivillig Anbringelse

Du skal kun gå med til en frivillig anbringelse, hvis du selv mener, det er det bedste for dit barn. Hvis du i stedet mener, at anbringes uden for hjemmet er forkert, skal du ikke give samtykke. Du kan fortryde dit samtykke til en frivillig anbringelse. Men du står i så fald ikke så godt, som hvis du ikke havde medvirket til en frivillig anbringelse først.

 

Kontakt mig, hvis jeres familie er truet af tvangsfjernelse.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og specialiseret inden for sager om anbringelse af børn uden samtykke. Sager der normalt omtales tvangsanbringelse eller tvangsfjernelse.

dfatvangsfjernelse