Persondatapolitik

Persondatapolitik for advokatfirmaet Ulrik A. Henriksen

Nærværende beskrivelse af vores persondatapolitik er med til at dokumentere, at vi overholder reglerne om den gældende persondataforordning.

Enhver indsamling og behandling af personoplysninger, herunder almindelige og følsomme oplysninger, bliver altid foretaget i overensstemmelse med persondataforordningen. Vi behandler og indhenter kun personoplysninger, hvis det findes nødvendigt i forhold til at opnå et mål.

 

På baggrund af den gældende persondataforordning er advokatfirmaet Ulrik A. Henriksen at betragte som den dataansvarlige.

 

Den dataansvarlige

Advokatfirmaet Ulrik Andreas Henriksen

Østre Allé 102, D11, 9000 Aalborg

CVR-nr. 37877077

TLF: 61402630

Mail: ulrik@uahlaw.dk

Web: www.uahlaw.dk

 

Vores behandling af dine personoplysninger:

Persondata er alle oplysninger der kan behandles og som identificere dig på en eller anden måde. Det kan være oplysninger om din adresse, navn, telefonnummer, mailadresse. Det kan også være mere specifikke oplysninger såsom cpr. nr., kontonummer, straffeattest, fagforeningsmæssige forhold, etnisk baggrund eller trosretning. Disse oplysninger bliver behandlet med påpasselighed og fortroligt. Vi behandler kun oplysninger, der er nødvendige for dine mål og som er relevant for vores  behandling af din sag. De oplysninger der ikke har en relevans i forhold til din sag vil straks blive slettet.

Som udgangspunkt er følsomme oplysninger, som eksempelvis race, etnicitet, seksualitet, eller helbredsmæssige oplysninger forbudt at behandle jf. persondataforordningen artikel 9. Disse oplysninger kan vi kun behandle på baggrund af dit samtykke eller hvis behandlingen er nødvendig for at vi kan fastslå eller forfølge et retskrav jf. artikel 9 litra f.

For at vores klienters persondata ikke bliver slettet, misbrugt osv., har vi truffet nogle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, da vores behandling af persondata ellers vil være i strid med persondataforordningen. Vi har dermed givet adgang til vores klienters personoplysninger til en databehandler,  der arbejder eksternt. Databehandleren bliver benyttet i forbindelse med IT-sikkerhedsmæssige opgaver.  Vi har indgået en databehandleraftale med vores databehandler, og det sikrer, at der ikke forbryderisk bliver overdraget personoplysninger til uvedkommende, og at personoplysningerne bliver opbevaret på et balanceret sikkerhedsniveau.

 

Hvordan får vi kendskab til dine oplysninger og hvorfor er det vigtigt med oplysninger om dig?

Da vi arbejder med flere aspekter af juraen, og vores advokat er udvalgt som kurator i skifteretten og ligeledes beskikket som forsvarsadvokat og endvidere bl.a. arbejder med tvangsfjernelsessager, kan vi få dine oplysninger fra dig selv, retten, kommunen, politiet, forsikringsselskaber m.fl.

 

Det er især vigtigt for os, at vi kan få de nødvendige oplysninger om dig, for at vi kan yde en optimal indsats for din sag. Dette er vigtigt for at kunne identificere dig og dine forhold, hvilket ikke kan gøres uden dine personoplysninger. Det er dermed ikke altid nok med almindelige oplysninger såsom navn og adresse, så der kan på baggrund af sagens natur og kompleksitet  også være behov for følsomme oplysninger for, at vi kan levere en ydelse, som vi har beskrevet for dig ved sagens opstart. Disse personfølsomme oplysninger er kun tilgængeligt for firmaets advokat, da sagsbehandlingssystemet er et låst system.

 

 

Vores pligter i henhold til persondataforordningen

Det er den dataansvarlige, advokatfirmaet Ulrik A. Henriksen, der vurderer, hvornår persondata skal slettes. Det kommer an på hvorvidt opbevaring af persondata tjener et formål og om advokatfirmaet er forpligtet til at opbevare persondata på baggrund af hvidvaskloven. Vi opbevarer som udgangspunkt de indhentede persondata i 10 år fra det tidspunkt, der ikke længere er tale om et klientforhold, idet advokatfirmaets erstatningsansvar først forældes efter 10 år. Formålet med at opbevare i  den tid er, at der kan være en mulighed for at kunne dokumentere  hvilken sagsbehandling vi har foretaget og hvilke person oplysninger vi har behandlet.

 

Hvad er dine rettigheder?

 • Ret til indsigt jf. art. 15: Du har ret til at få oplyst til hvilke formål dine persondata behandles. Endvidere hvilken form for personoplysning der er tale om. Om hvem oplysningerne videregives til m.fl.
 • Ret til korrektion jf. art. 16: Såfremt der er tale om behandling af urigtige oplysninger, har du ret til at vi berigtiger dine oplysninger. Vi vil dermed uden unødig forsinkelse rette de omtalte oplysninger.
 • Retten til sletning jf. art. 17: Du har ret til at få de personoplysninger om dig selv slettet tidligere end hvad slettefristen er i persondataforordningen, såfremt et af de forhold gør sig gældende:
 • Hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige for os i forhold til din sag
 • Hvis du trækker dit samtykke tilbage
 • Hvis personoplysningerne er behandlet ulovligt
 • Hvis den der har fået sine personoplysninger hos os, gør indsigelser gældende mod vores behandling
 • Ret til begrænsning jf. art. 18: Som klient kan du altid bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet jf. 20: Du kan ønske at vi sender dine oplysninger til en anden dataansvarlig, eksempelvis en anden advokat
 • Ret til indsigelse jf. 21: Du har til enhver tid ret til indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
 • Retten til at klage: Du har ret til at klage til din dataansvarlige. Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen eller databeskyttelsesloven m.fl. kan du klage til advokatfirmaets indehaver Ulrik. A Henriksen på mail eller tlf. Såfremt din mening er det samme efter klagen til din dataansvarlige, kan du kontakte og klage til Datatilsynet på:

 

 

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Tlf: 33193200

Web: www.datatilsynet.dk