Ulrik Andreas Henriksen

Jeg er selvstændig advokat og har siden 2011 haft møderet for landsretten. Mine primære arbejdsområder er familieret, arveret, bolighandler, strafferet samt konkursret.

Jeg brænder for gennem familieretten at skabe tryghed og overblik, til familier der ofte befinder sig i en midlertidig kaotisk periode i deres liv ifm. gennemførelse af skilsmisse og bodeling. Herudover rådgiver jeg om indgåelse af ægteskab, oprettelse af ægtepagt og særeje. Ikke mindst rådgiver jeg i sager om børn, hvor der ofte er store følelser involveret i tvister om samvær, bopæl, forældremyndighed eller bidrag. Herudover varetager jeg mange sager om tvangsfjernelse enten som advokat for forældre eller børn.

Som medlem af Danske Familieadvokater sørger jeg altid for at være opdateret inden for den nyeste praksis, og herudover underviser jeg på Aalborg Kommunes “hånd om barnet” kurser og er tilknyttet Mødrehjælpen Aalborgs retshjælp som rådgiver.

Jeg har i en årrække, set det som min fornemmeste opgave at agere professionel konfliktmægler og være bindeled mellem de familier, der står i en ny situation. En god familieadvokat kan både forebygge og løse konflikter. Jeg kontaktes oftest først når en sag allerede har udviklet sig til at være et stort problem. Mange gange kan man både spare tid og energi – og ikke mindst undgå konflikter hvis man tager det lidt i opløbet. Du er velkommen til at rådføre dig med mig, inden dine mange spørgsmål udvikler sig.

Jeg er også medlem af Danske Arveretsadvokater og rådgiver om de fleste arveretlige fagområder, herunder oprettelse af testamente og behandling af dødsboer.

Herudover rådgiver jeg mange private i forbindelse med køb og salg af bolig. Køb af bolig er en stor beslutning og en stor investering for de fleste. Der er mange informationer at holde styr på og mange faldgruber. Jeg kan med min viden og erfaring give dig professionel og uafhængig rådgivning, samt holde styr på købsaftalen og alle handlens øvrige dokumenter.

Endelig har jeg siden 2015 været udpeget som fast medhjælper ved Skifteretten i Aalborg i tvangsopløsnings- og konkursboer. Jeg har arbejdet med konkursret siden 2008 og oparbejdet betydelig erfaring med insolvensret, og rådgiver både nødlidende virksomheder, banker, fagforeninger og andre kreditorer samt varetager konkursbo behandling.  I den forbindelse har jeg indgående kendskab til indgivelse af konkursbehandling, realisering af pant, lønmodtageres retsstilling, omstødelsesproblematikker m.v.

Jeg er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet. Herudover er jeg medlem af Brancheorganisationen Danske Advokater. Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikring er tegnet gennem HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø, CVR-nr. 37 27 62 51, tlf.nr. 33 36 95 95 Herudover opfylder jeg advokatsamfundets regler om god advokatskik samt sørger for løbende at vedligeholde min faglighed ved efteruddannelse.