Forsvarsadvokat

Mistænkt/Sigtet

Hvis du er mistænkt for at have begået en forbrydelse, vil politiet iværksætte efterforskning for se, om mistanken er begrundet. Viser der sig at være begrundet mistanke, vil du blive sigtet og har krav på en advokat. Du har ikke pligt til at udtale dig til politiet, og såfremt du vælger at udtale dig, har du ret til at have en forsvarsadvokat med under afhøringen. Du skal dog altid oplyse navn, adresse og fødselsdato.

Hvis du er mistænkt eller sigtet er det vigtigt hurtigst muligt at finde en dygtig forsvarsadvokat, som kan sikre at sagen går rigtigt for sig, og at man ikke bliver udsat for unødvendig belastning eller dømt forkert. I den forbindelse er det vigtigt at lægge den rigtige strategi for afhøring hos politiet, og sikre at politiet fremskaffer de rigtige beviser, som hjælper din sag bedst muligt.

 

Varetægtsfænslet

Politiet kan vælge at anholde dig, hvis de er nødvendigt for at sikre din tilstedeværelse, undgå at du påvirker efterforskningen eller undgå at du laver nye forbrydelser. Det kaldes varetægtsfængsling. Politiet skal snarest muligt efter anholdelse fortælle dig, hvad du er sigtet for. Anholdelsen må kun vare indtil det ikke længere er nødvendigt og højst 24 timer. Hvis anholdelsen varer mere end 24 timer, skal en dommer  i et grundlovsforhør tage stilling til, om betingelserne for fortsat varetægtsfængsling er til stede.

 

Tiltalt

Under den videre efterforskning vurderer politiet om sagen skal videre i retten. Det kan være, at der ikke er tilstrækkeligt bevis, og sagen derfor opgives. Det kan også være at sagen sluttes med et bødeforlæg eller et tiltalefrafald.

Hvis straffesagen overgår til retten, laver anklagemyndigheden et anklageskrift, som beskriver den strafbare handling. Du er herefter ikke længere sigtet, men tiltalt. Når retten har modtaget anklageskriftet, bliver straffesagen berammet, hvilket betydet at der fastsættes en dato og et tidspunkt, hvor man skal mødes i retten. På dette møde gennemgår man sagens beviser og jura, hvorefter der afsiges dom.

Hvis du bliver frifundet, kan du have krav på erstatning. Det kan din forsvarsadvokat også hjælpe med. Og hvis du bliver dømt kan din forsvarsadvokat hjælpe med at vurdere om sagens skal ankes, samt hjælpe med spørgsmål til afsoningen.

 

Bistandsadvokat

Forurettede (den som har været offer for forbrydelsen) har i visse tilfælde krav på en bistandsadvokat, som kan hjælpe gennem retssagen samt hjælpe med at opgøre et erstatningskrav. Hvis du har været udsat for voldtægt eller lignende seksualforbrydelse, får du en bistandsadvokat, med mindre du aktivt vælger det fra. Hvis dy har været udsat for vold, røveri eller anden personfarlig kriminalitet, kan du få en bistandsadvokat, hvis du selv beder om det.