Bistandsadvokat

Hvad er en bistandsadvokat?

Hvis du har været offer for en forbrydelse, kan du have krav på en advokat til at hjælpe dig gennem straffesagens forløb.

Advokaten er en gratis hjælp til offeret, og kan hjælpe dig med råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen. Din advokat kan f.eks. deltage ved afhøring hos politiet, og I kan sammen drøfte sagen. Advokaten kan også hjælpe hvis sagen skal for retten, herunder opgøre dit erstatningskrav.

Herudover kan advokaten hjælpe med at forklare hvordan retssagen foregår og tage med dig i retten, hvis du skal afgive vidneforklaring.

 

Hvem har ret til en bistandsadvokat?

Har du været udsat for vold eller anden personfarlig kriminalitet, har du krav på en bistandsadvokat. Du skal selv bede politiet om at få en advokat, og retten vil herefter udpege en advokat til dig. Du har også mulighed for selv at vælge hvilken advokat det skal være.

Hvis du har været udsat for en seksualforbrydelse som f.eks. voldtægt, får du altid en bistandsadvokat med mindre du selv vælger det fra.

Hvis du har været udsat for tyveri eller indbrud har du ikke krav på en bistandsadvokat. Det samme gør sig gældende, hvis du har været udsat for hærværk.