Tiltalt

Når politiet har afsluttet deres efterforskning, beslutter anklagemyndigheden hvad der skal ske med sagen.

Det kan være, at der ikke er tilstrækkeligt bevis, og sigtelsen derfor opgives. Det kan også være at sagen sluttes med et bødeforlæg eller et tiltalefrafald.

Anklageskrift

Hvis straffesagen overgår til retten, laver anklagemyndigheden et anklageskrift, som beskriver den strafbare handling. Du er herefter ikke længere sigtet, men tiltalt. Når retten har modtaget anklageskriftet, bliver straffesagen berammet, hvilket betydet at der fastsættes en dato og et tidspunkt, hvor man skal mødes i retten. Hvis man ikke tidligere har bedt om at få en advokat, bliver man tildelt en forsvarer af retten.

Møde i retten

På mødet i retten gennemgår man sagens beviser og jura, der afgives forklaringer, og endelig har anklagemyndigeheden og forsvarsadvokaten mulighed for at tale til retten og procedere sagen. Herefter afsiges der dom.

Hvis du bliver frifundet, kan du have krav på erstatning. Det kan din forsvarsadvokat også hjælpe med. Og hvis du bliver dømt kan din forsvarsadvokat hjælpe med at vurdere om sagens skal ankes, samt hjælpe med spørgsmål til afsoningen.