Varetægtsfængslet

Politiet kan vælge at anholde dig, hvis de med rimelig grund mistænker dig for at have begået en forbrydelse. Herudover er det et krav, at frihedsberøvelsen er nødvendig for at sikre din tilstedeværelse, undgå at du påvirker efterforskningen eller undgå at du laver nye forbrydelser.

Politiet skal snarest muligt efter anholdelse fortælle dig, hvad du er sigtet for. Anholdelsen må kun vare indtil det ikke længere er nødvendigt og højst 24 timer. Hvis anholdelsen varer mere end 24 timer, kaldes det varetægtsfængsling. Så skal en dommer  i et grundlovsforhør tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er til stede.

Som sigtet har man krav på at have en advokat til grundlovsforhøret, samt have mulighed for en samtale med sin forsvarsadvokat inden mødet gennemføres. Forsvarsadvokaten skal sikre, at grundlovsforhøret gennemføres korrekt, og at den sigtedes interesser bliver fremmet mest muligt.

Varetægtsfængsling sker som udgangspunkt højst 4 uger af gangen, hvorefter eventuel forlængelse af varetægtsfængsling skal godkendes af en dommer på et nyt retsmøde.